hunter Quick Check på elbil

14.01.2021 elbil, hjulstilling
Kontroll av hjulstilling er viktig på alle biler, men ekstra viktig på elbiler som er temmelig tunge grunnet batteriet. Med Hunter Quick Check får du på en utrolig enkel måte kontrollert hjulstillingen på bilen.