KJEMIANKER WIT NORDIC

08.01.2019. ankermasse, betong
Universalmasse for innfesting av bærende bygningsdeler i risset og rissfri betong