Sticker EX

08.02.2019 renseprodukter
Til fjerning av lim fra tape, etiketter og dekorbånd og til avfetting.