Viktigheten av korrekt fallsikringutstyr

28.04.2022 fallsikring
Er du sikker på at selen du bruker er optimal til jobben du skal gjøre? Feil valg av utstyr kan i verste fall være katastrofalt for brukeren. På våre kurs hjelper vi deg med å forstå hva som viktig når du skal velge sikringsutstyr, og ikke minst hvordan du skal bruke det.

Les mer om fallsikring, kurs og kontroll her: https://bit.ly/3rXkrS9