Innfesting med betongskrue - full film.mp4

19.10.2020 betong
Med vår betongskrue kan du på hurtig vis forankre i betong. Betongskruen er raskere å montere/demontere enn et ekspansjonsanker og kan også brukes flere ganger! Se skruen her: https://bit.ly/35dO1qa