Bruk riktig skrue - Assy Kombi

03.01.2020 assy, skrue, treskruer
Bruker du riktig skrue? Med en Assy skrue blir jobben enklere, og du kan jobbe raskere! Assy kombi kan i de fleste tilfeller erstatte franske treskruer, og eliminerer behovet for forboring!