Bruk riktig skrue - Jamoskruen

03.01.2020 assy, skrue, treskruer
Bruker du riktig skrue? Gjør jobben enklere med en jamoskrue når du skal rette opp karmer, himlinger eller vegger!