ASSY 4 treskruer hos Bache-Wiig og Reitan møbelsnekkermesterbedrift AS

27.09.2023 assy

ASSY 4 - Hva sier kundene?🧑‍🔧

Kundene våre har selvsagt ulike behov når det kommer til hva de forventer av en skrue.
For noen av Norges aller dyktigste møbelsnekkere hos Bache-Wiig og Reitan AS det viktigste:

✅Kvaliteten. Skruene knekker så godt som ALDRI
✅Finishen. De er lette å forsenke.
✅De kun trenger ETT bits. RW-bitset sitter attpåtil som støpt.