Bruk riktig skrue - Terrassebord

02.01.2020 assy, skrue, treskruer
Bruker du riktig skrue? Med en Assy skrue blir jobben enklere, og du kan jobbe raskere!
Se skruene her: http://bit.ly/36hpfov